BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Duyurular
Başkent Üniversitesi YÖKAK Tarafından Akredite Edildi

Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi olan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ile üniversitelerin görünürlüklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.  Süreç; YÖKAK tarafından oluşturulan uluslararası değerlendirici ile öğrenci değerlendiricinin de arasında bulunduğu bağımsız değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Kuruluşundan itibaren Üniversitemizin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın “Kalite” vurgusu ve vizyonu ile öncü olan üniversitemiz 2021 yılında Kurumsal Akreditasyon Programına kabul edilen 12 üniversite arasında yer alarak sürece dahil olmuştur.

YÖKAK tarafından belirlenen değerlendirme takımı 2021 yılı boyunca çalışmalarını sürdürerek Üniversitemizin 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu incelemesinin ardından çevrimiçi ve yerinde ziyaretler gerçekleştirmiştir. Değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporu ile YÖKAK incelemelerinin ardından 27 Nisan 2022 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Üniversitemiz 5 Yıl Süreli Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

1998 Yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ilk alan üniversite unvanı ile kalite yolculuğunu sürdüren üniversitemizde 31 programımızda Ulusal/ Uluslararası Program Akreditasyonu bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kalite Güvence Sistemi Birimi ve Akademik Birim Kalite Komisyonlarının uyumlu ve koordineli çalışmaları ile elde edilen bu başarıların artırılması için destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.