BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

tanıtım

Eğitim ve öğretim kavramları yüzlerce yıllık bir süreçte toplumların olumlu yönde değişme uğraşlarını anlatır. Kıt kaynaklarıyla bu uğraşın üstesinden gelmek zorunda olan toplumlar, zaman zaman tek tip insan yetiştirme çıkmazıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ulusal güvenlik ve savaş benzeri olgular, çoğu kez toplumların kaynaklarının önemli bir bölümünü tükettiği için, eğitim ve öğretim benzeri pahalı uğraşlara daha az kaynak ayrılır olmuştur. Bu eğilimler ucuz eğitim ve öğretim anlayışını, dolayısıyla ezberci, tek tip insan yetiştirme modellerini gündeme getirmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası okulların önüne yığılan gençlerin öğrenimi için bulunan çözüm, Fordist anlayışın getirdiği kitlesel üretim olgusunun ötesine gidememiştir. Oysa insan makine değildir. Makine üretir gibi insan eğitmek bilgi çağının beklentilerini karşılayamamaktadır. Eğitim ve öğretimin temel amacı, toplumu yaratıcı ve üretici dinamizme taşıyacak, bilgi süreçleme becerisi yüksek bireyler yetiştirmektir.

Amaçlarımız arasında öğrencilerimize tek tip giysiler giydirmek yer almıyor. Onların da öğreticileri ve danışmanları gibi özgün, yaratıcı ve kendilerine özgü olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için, onlardaki farklılığı ve bireysel özellikleri geliştirebilecek öğretim ve eğitim yöntemleri üzerine yatırım yapıyor, bu yöntemleri sürekli geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yetişmelerinde sağlayacağımız bu farklılığın, toplumda bilgi ve düşünce zenginliği oluşturacağına inanıyoruz. Özenle korunan ve geliştirilen farklılık, her açıdan zenginleşmiş çevreler yaratır. Zenginleşmiş çevreler, içerdikleri çeşitlilik nedeniyle, eğitim ve öğretim sürecinin en önemli öğeleri olarak öne çıkarlar. Böylesi çevreler, farklılaşan, sıradışı ve başarılı kişiliklerin oluşumu için uygun ortamlar sağlarlar.

Üniversiteyi bilgi üreten ve yaratıcı kimliğini çalışacağı kurumlara taşıyabilen bireylerin yetiştiği yerler olarak görüyoruz. Üniversite öğretiminde en zor uğraşın, bireylere özgün becerilerini ve sıradışı özelliklerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle öğrencilerimizin gerek doğuştan varolan, gerekse sonradan edinilen niteliklerini geliştirebilecek öğretme becerilerini, öğrenme donanımını, ortamlarını yaratmanın ve sürekli iyileştirmenin çabası içindeyiz.