BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Kalite ve Akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği

Organizasyon Şeması

Fakülte Kalite Komisyonu

Dış Paydaş Danışma Kurulu

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

AQAS AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

 AKADEMİK PERSONEL VE KOORDİNATÖRLÜKLER

 ANKET VE RAPORLAR

 ETKİNLİKLER VE FAALİYETLER

 FORMLAR VE DİLEKÇELER

 İSTATİSTİKLER

 PROTOKOLLLER VE İŞBİRLİĞİ