BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Dekandan

 

Cumhuriyetin 100.yılında yirmi sekiz yılı geride bırakan İktisadi ve idari Bilimler Fakültemiz çok yönlü ve kaliteli eğitimiyle öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamayı hedeflemektedir. İşletme , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat,  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümlerinden oluşan Fakültemizin akademik kadrosu alanlarında yetkinliği ile tanınmış akademisyenlerden oluşması bakımından, öğrencilerin  akademik bilgi, beceri ve  akademik vizyonlarını  geliştirmelerine önemli katkı sağlamaktadır. Öğretim üyelerimiz araştırma alanlarının en saygın ve etki faktörü yüksek dergilerinde yapmış oldukları yayınlar, aldıkları atıflar, ödüller, desteklenen projelerle Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri arasında yer almaktadırlar.

Fakültemiz, öğrencilerini iyi ve güçlü bir geleceğe hazırlamak için Erasmus programı çerçevesinde imzalanan değişim anlaşmalarıyla yurt dışında eğitim görme imkanı tanımaktadır. Öğrencilerimiz, ayrıca çift dal, yan dal programlarına katılarak disiplinlerarası eğitim alabilme ve çift diploma sahibi olma konusunda da teşvik edilmektedir.

Başkent Üniversitesi kültürünün temel odaklarından “7 gün 24 saat” ilkesini benimseyen Fakültemiz lisans öğrenimi sonrasında Üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunları desteklemekte ve Bölümleri bünyesinde yer alan ilgili anabilim dallarıyla söz konusu eğitimleri yürütmektedir. Fakültemizin tüm programları, öğrencilerimizin başarılarını desteklemek ve yurtdışına yönelik çabalarına değer katmak maksadıyla Avrupa kurumlarını temsil eden Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Derneği'nin (ENQA) tam üyesi ve en önemli uluslararası akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS tarafından 2022 yılından itibaren 6 yıl süreli olarak akredite edilmiştir. Söz konusu çabalarına ilave olarak Üniversitemiz ile birlikte Fakültemiz, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen Kurumsal Akreditasyon programı çerçevesinde 5 yıl süreli olarak Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu gelecek yüzyılın nesillerini yetiştirmek düsturuyla yola çıkan Fakültemiz, bu çalışmalarını birbirinden kıymetli akademik ve idari personeli ile birlikte yürütürken üzerindeki sorumluluğunun bilinciyle çağın gereklerine uygun şekilde ilerlemeye devam edecektir.

 

                                                                                                                                            Prof. Dr. Yelda H. ONGUN
                                                                                                                                                           Dekan