BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Dekandan

Fakültemiz, Başkent Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden birisidir. 1995 yılında İşletme ve Turizm İşletmeciliği lisans programlarına ilk öğrencilerini kabul eden Fakültemiz, ilerleyen süreçte İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ile İngilizce İşletme lisans programlarını açabilecek kapasiteye erişmiştir. Fakültemiz bünyesindeki anabilim dalları ayrıca birçok lisansüstü programı yönetmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçen yirmi yıl içerisinde güçlü akademik kadrosu ve ülkemizin insan kaynağına katkıda bulunan mezunlarıyla büyümüş ve gelişmiştir. Mezunlarımız arasında öğretim üyeleri, girişimciler, kamu görevlileri, medya mensupları ve üst düzey yöneticiler bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi kültürünün temel odaklarından “7 gün 24 saat” ilkesini benimseyen Fakültemiz, öğrencilerine alanlarıyla ilgili bilimsel bilgi, teknik ve uygulamaları öğreterek, onları geleceğin güçlü rekabet koşullarında mücadele için donatmanın yanı sıra sahip olduğu yetkin öğretim üyesi kadrosu ve araştırma olanaklarıyla da ülkemizin bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Fakültemizin yönetim kadrosu ve tüm öğretim elemanları öğrenci odaklı olmayı benimsediğinden, öğrencilerimiz Fakültemizde kapıların akademik etkileşime açık olduğu, sıcak ve destekleyici bir ortam içinde yer almaktadırlar.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası akademik işbirliklerine katkısı önemsendiğinden, ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA gibi programlardan faydalanılması yönünde desteklerimiz üst düzeydedir.  Ayrıca, öğrencilerimizin kendilerine sunulan çift ana dal ve yan dal diploma programı imkânlarından faydalanması da teşvik edilmektedir.

Fakültemiz, lisans öğrenimi sonrasında Üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezunları desteklemekte ve Bölümleri bünyesinde yer alan ilgili anabilim dallarıyla söz konusu eğitimleri yürütmektedir. Hali hazırda bazı mezunlarımız akademik kadrolarımızda yer almakta; Başkent Üniversitesi ve Fakültemiz mezunu olmak bu konuda bir tercih nedeni olmaktadır.

Topluma ve bilime hizmeti varlık nedeni olarak belirleyen Fakültemiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne ve bilimsel birikime katkıda bulunma konusunda üstlendiği sorumluluğun farkında olarak, bu sorumluluğun gerektirdiği doğrultuda, tüm kadrosuyla birbirine kenetlenmiş olarak yürümektedir ve yürümeye devam edecektir.   

Prof. Dr. H. Nejat BASIM

Dekan