BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Duyurular
2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi İsim Aralıklı Final Sınav Takvimi

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi İsim Aralıklı Ara Sınav Takvimi

Son güncelleme tarihi 29.05.2024 15:42

/kw/upload/330/dosyalar/G%C3%96ZETMENL%C4%B0K%20F%C4%B0NAL%20-%20BAHAR%2023-24%20%C4%B0S%C4%B0M%20ARALIKLI%20%281%29%2029.05.2024%20%281%29%281%29%281%29.xlsx