BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi